Trwy’r Oesoedd

Dros y bydd y Tonnau ddweud ar goedd y dreftadaeth forol gyfoethog o gymunedau yn Aberteifi a Dyffryn Teifi Isaf. Cymunedau arfordirol a glan yr afon o Llanarth i Aberteifi i Genarth areinvited i gymryd rhan mewn gweithgareddau i gasglu a dehongli straeon, ffeithiau, ffotograffau a dogfennau i greu adnodd gwybodaeth o fewn eu pentrefi hunain ac ar y wefan hon. Adeiladu llongau, pysgota, allfudo a masnach yn yr holl weithgareddau arwyddocaol sy’n gysylltiedig â’r afon a môr a oedd yn darparu bywoliaeth, bwyd a hamdden; cyflawni llawer o anghenion y boblogaeth leol. Ond nawr mae hyn bron wedi mynd o’r cof byw a’r dreftadaeth adeiledig sy’n weddill yn gwasanaethu ddibenion eraill. Gwelodd Aberteifi ymfudo torfol yn ystod y 18fed ganrif. Llongau hwyliodd o’r ceiau i Ogledd America, De America, Canada a thu hwnt cario teithwyr a aeth ymlaen i ganfod gyn-patriate cymunedau sy’n dal yn dathlu eu gwreiddiau Cymraeg heddiw. Disgynyddion arloeswyr hyn ar draws y byd yn cael eu hannog i ymchwilio i’w gwreiddiau teulu yn yr ardal.