Polisi Preifatrwydd

 

Polisi cwcis

   

Nid oes unrhyw un o’n cwcis yn cipio neu’n defnyddio gwybodaeth bersonol.

   

Dadansoddeg Gwefan

   

Rydym yn defnyddio dadansoddeg Google Analytics i wella’r cynnwys a ddarperir ar y wefan ac i ddadansoddi’r defnydd a wneir o’r safle. Yn ol Google: Mae’n cofnodi sut y bydd defnyddwyr yn cyrraedd ein safle, beth maen nhw’n ei wneud ar y safle, pa borwr maen nhw’n ei ddefnyddio ac ar ba system weithredu, ayyb. Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chod JavaScript i helpu dadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau.

Bydd y wybodaeth a gynhyrchir ynglŷn â’ch defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad Darparwr Rhyngrwyd (IP)) yn cael ei throsglwyddo i a’i storio ar weinyddwyr Google yn yr Unol Daleithiau; er hynny, nid yw’r data dadansoddeg hwn yn rhwym wrth wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad Darparwr Rhyngrwyd (IP) gydag unrhyw ddata blaenorol sy’n cael ei ddal. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi, yn y dull ac at y dibenion a amlinellir uchod. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr; i gael gwybod sut i wneud hyn ewch i http://www.aboutcookies.org

Gwasanaethau gwe allanol Ar ein tudalennau, fe welwch ddolenni cyswllt i wefannau allanol. Ni allwn rwystro’r safleoedd hyn, na pharthau allanol, rhag casglu gwybodaeth am eich defnydd o’r cynnwys mewnol hwn. Nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd perchnogion a gweithredyddion y safleoedd hyn. O ganlyniad, rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau a’r polisïau preifatrwydd ar bob safle lle y gofynnir i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol.

Caniatâd

   

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu polisi ‘caniatâd ymhlyg’ sy’n golygu ein bod, pan fyddwch yn ymweld â’r safle hon, yn cymryd yn ganiataol eich bod yn fodlon â’r defnydd hwn. Os nad ydych yn fodlon, yna dylech naill ai beidio defnyddio’r safle hwn yn y dyfodol, dileu cwcis ‘visitcardigan’ ar ôl i chi ymweld â’r safle, neu dylech bori’r safle gan ddefnyddio gosodiad defnyddiwr anhysbys eich porwr (gelwir hwn yn ‘Incognito’ yn Chrome, ‘InPrivate’ ar gyfer Internet Explorer, ‘Private Browsing’ yn Firefox a Safari, ayyb).

Cwestiynau

   

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r ddogfen hon neu ein gweithdrefnau, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, yn info@menter-aberteifi.co.uk