Cysylltiadau defnyddiol

www.crewlist.org.uk

Gwybodaeth am longau masnach wedi gofrestru ym Mhrydain a morwyr yn canolbwyntio ar gyfnod 1863 nes 1913

www.swanseamariners.org.uk

Cronfa ddata llongau a perchnogion llongau efo cysylltiadau a De Cymru.

www.welshmariners.org.uk

Cronfa ddata morwyr wedi geni yng Nghymru, creuwyd o recordiau ar gael eisioes.

www.morol.eu

Wefan Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru yn cynnwys rhestr o adnoddau defnyddiol.

 www.llgc.org.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

www.dyfedfhs.org.uk

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed

www.ceredigionlhf.org.uk

Fforwm Hanes Lleol Ceredigion

www.ceredigion.gov.uk

Amgueddfa Ceredigion

www.nationalarchives.gov.uk

Archifdy Genedlaethol

www.pembrokeshire.gov.uk

Archifdy Sir Benfro

www.archifdy-ceredigion.org.uk

Archifdy Ceredigion

www.rcahmw.gov.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

www.coflein.gov.uk

Henebion Cymru