Arddangosfa

Prosiect i ddathlu ein treftadaeth forwrol

Rhedodd ein harddangosfa forwrol yn Oriel y Farchnad Ŷd, Neuadd y Dref mis Mawrth 2012, gydag arddangosion, paneli gwybodaeth, hen ffotograffau, ynghyd ag arddangosiadau gwneud rhaffau a rhwydi yn ystod y boreau, a chyfres o gyflwyniadau ar wahanol agweddau ar fywyd morwrol yr ardal yn ystod y prynhawniau. Roedd Culturenet hefyd ar gael i roi cyngor i bobl ynglŷn â defnyddio cyfrifiaduron ac yn helpu i lanlwytho ffotograffau ar wefan Casgliad y Bobl.

Roedd pynciau’r darlithoedd yn cynnwys:

  • Daeareg ac Aber y Teifi
  • Straeon am y Llongau a’u Cymeriadau
  • De Ceredigion a’r môr, 1750-1950
  • Morwyr y Cilie
  • Corwglau ar y Teifi
  • Gwefan Morwyr Cymreig

Prosiect i ddathlu ein treftadaeth forwrol