Croeso

Bydd Dros y Tonnau yn cofnodi treftadaeth forwrol gyfoethog cymunedau yn Aberteifi a Rhan Isaf Dyffryn Teifi.  Gwahoddir cymunedau arfordirol a glan afon, o Lanarth i Aberteifi i Genarth, i gymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn casglu a dehongli straeon, ffeithiau, ffotograffau a dogfennau i greu adnodd gwybodaeth oddi mewn i’w pentrefi eu hunain ac ar y wefan hon.

Roedd adeiladau llongau, pysgota, allfudo a masnach i gyd yn weithgareddau pwysig oedd yn gysylltiedig â’r afon a’r môr gyda phob un ohonyn nhw’n darparu bywoliaeth, bwyd a hamdden, ac yn cyflenwi cryn dipyn o anghenion y boblogaeth leol.  Ond mae hyn bron wedi diflannu o gof yr oes hon bellach ac fe ddefnyddir y dreftadaeth adeiledig sydd ar ôl at ddibenion eraill.

Yn ystod y 18fed Ganrif gwelodd Aberteifi canoedd o bobl yn ymfudo.  Byddai’r llongau’n hwylio o’r ceiau i OgleddAmerica,Canada a thu hwnt gan gario teithwyr a aeth yn eu blaenau i sefydlu cymunedau alltud sy’n dal i ddathlu eu gwreiddiau Cymreig hyd heddiw.  Anogir disgynyddion yr arloeswyr hyn ar draws y byd i archwilio hanes eu cyndeidiau yn yr ardal.